Install AMD drivers & xmr-stak-amd

install ubuntu 16.4
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y
sudo apt-get dist-upgrade -y
sudo apt-get install -y make mc nano git screen vim nmap ncdu unzip python make ocl-icd-opencl-dev libmicrohttpd-dev libssl-dev cmake build-essential

 

nano .bashrc
#force_color_prompt=yes change to
force_color_prompt=yes
and add
LS_COLORS=$LS_COLORS:'di=0;36:' ; export LS_COLORS

sudo nano /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="text"
GRUB_CMDLINE_LINUX="net.ifnames=0 biosdevname=0 nomodeset"

sudo update-grub

sudo nano /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
add
# This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules
# program, run by the persistent-net-generator.rules rules file.
# # You can modify it, as long as you keep each rule on a single
# line, and change only the value of the NAME= key.
# PCI device lan Device
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="XX:yy:XX:yy:XX:yy", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="ethX"
# PCI device Wlan Device
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="XX:yy:XX:yy:XX:yy", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="wlanX"

sudo nano /etc/network/interfaces
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

reboot

*copy amd drivers amdgpu-pro-16.50-362463.tar.xz
tar xf amdgpu-pro-16.50-362463.tar.xz
cd amdgpu-pro-16.50-362463/
sudo ./amdgpu-pro-install

*copy AMD-APP-SDKInstaller-v3.0.130.136-GA-linux64.tar.bz2
tar xf AMD-APP-SDKInstaller-v3.0.130.136-GA-linux64.tar.bz2
sudo ./AMD-APP-SDK-v3.0.130.136-GA-linux64.sh
sudo usermod -a -G video $LOGNAME

sudo apt install clinfo
sudo clinfo
sudo clinfo | grep compute


git clone https://github.com/fireice-uk/xmr-stak-amd
cd xmr-stak-am
cmake .
make
sudo make install

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

2. Niniejsza strona internetowa http://iender.pl oraz wszystkie jej podstrony korzystają z plików cookies w celach statystycznych, a także do prawidłowej konfiguracji niniejszej strony dla poszczególnych użytkowników.

3. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej http://iender.pl i jej podstron, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.

4. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej http://iender.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.

5. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej http://iender.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.