Install ccminer & zminer on ubuntu 16 - nvidia miner

install ubuntu 16

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y
sudo apt-get dist-upgrade -y
sudo apt-get install -y build-essential htop nano unzip git libcurl4-openssl-dev git automake pkg-config software-properties-common libssl-dev gcc make linux-source linux-headers-generic nvidia-current-updates mc python3-dev

 

sudo nano /etc/defaults/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="net.ifnames=0 nomodeset"

sudo update-grub
sudo nano /etc/network/interfaces

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

mkdir nvidia
cd nvidia
wget http://pl.download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/384.90/NVIDIA-Linux-x86_64-384.90.run
chmod +x ./NVIDIA-Linux-x86_64-384.90.run
sudo ./NVIDIA-Linux-x86_64-384.90.run -a

OK Accept Yes Yes

 

wget -4 http://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu1604/x86_64/cuda-repo-ubuntu1604_8.0.61-1_amd64.deb
sudo dpkg -i cuda-repo-ubuntu1604_8.0.61-1_amd64.deb
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y cuda-8-0
sudo ln -s ./cuda-8.0/ /usr/local/lib/cuda

sudo shutdown -r now

##CCMINER Tpruvot
mkdir tpruvot
cd tpruvot
git clone https://github.com/tpruvot/ccminer.git
cd ccminer/
./build.sh

##CCMINER Klaust
mkdir klaust
cd klaust
wget https://github.com/KlausT/ccminer/archive/8.09.zip
unzip 8.09.zip
cd ccminer-8.09
./build.sh

##Zecminer
mkdir zecminer
cd zecminer
wget https://github.com/nanopool/ewbf-miner/releases/download/v0.3.4b/Zec.miner.0.3.4b.Linux.Bin.tar.gz
tar -zxf Zec.miner.0.3.4b.Linux.Bin.tar.gz

rm Zec.miner.0.3.4b.Linux.Bin.tar.gz

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

1. Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

2. Niniejsza strona internetowa http://iender.pl oraz wszystkie jej podstrony korzystają z plików cookies w celach statystycznych, a także do prawidłowej konfiguracji niniejszej strony dla poszczególnych użytkowników.

3. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej http://iender.pl i jej podstron, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.

4. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej http://iender.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.

5. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej http://iender.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.